Danina solidarnościowa – nowe obciążenie podatników

Stowarzyszenie Podatników w Polsce będące członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Podatników (Taxpayers Association of Europe – TAE) wyraża krytyczne stanowisko w odniesieniu do nowego obciążenia podatkowego, określanego mianem daniny solidarnościowej. Wyższe podatki ograniczają przedsiębiorczość i chęć pracy, ograniczają narodowy potencjał gospodarczy, a w konsekwencji powodują zmniejszenie tempa rozwoju gospodarczego.

Danina solidarnościowa – nowe obciążenie podatników

Luka w VAT wskazuje na pilną potrzebę reformy tego podatku

Luka w VAT wskazuje na pilną potrzebę reformy tego podatku

Według nowej analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską szacuje się, że kraje UE straciły w 2015 r. łącznie około 152 mld euro dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT).

→ czytaj więcej

Split payment w VAT

Split payment w VAT

Sejm pracuje już nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie nowego narzędzia, tj. mechanizmu podzielonej płatności VAT.

→ czytaj więcej

8 tys. zł kwoty wolnej od podatku od 2018 roku

8 tys. zł kwoty wolnej od podatku od 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł. Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej odczują szczególnie osoby, które uzyskują niewielkie dochody np. z umów zlecenia czy emerytur i rent.

→ czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności

W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności przewidziano uchylenie przepisów znoszących obowiązek meldunkowy, co oznacza, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten będzie nadal istniał.

→ czytaj więcej
© COPYRIGHT SP-PL 2010 | BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW | DORADZTWO PODATKOWE KRAKÓW | WSZECHNICA PODATKOWA | GAZETA KLIENTA |