Zmiany w CEIDG

19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zmiany w CEIDG

Minimalne płace w sektorze zdrowia?

Minimalne płace w sektorze zdrowia?

Minister Radziwiłł przedstawił propozycje systemowych rozwiązań gwarantujących minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym służby zdrowia.

→ czytaj więcej

Przegląd emerytalny czas zacząć

Przegląd emerytalny czas zacząć

Ruszył przegląd polskiego systemu emerytalnego, w tym zmian, które w nim zaszły od 2011 r. W jego ramach Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi szerokie konsultacje społeczne. Hasłem przeglądu jest “Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”.

→ czytaj więcej

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

→ czytaj więcej

Miliony na dofinansowanie bezpieczeństwa w pracy rozdane

Miliony na dofinansowanie bezpieczeństwa w pracy rozdane

Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Już dziś złożone przez nich projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę, blisko 48 mln zł, którą Zakład ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie zaprzestaje jednak przyjmowania wniosków.

→ czytaj więcej
© COPYRIGHT SP-PL 2010 | BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW | DORADZTWO PODATKOWE KRAKÓW | WSZECHNICA PODATKOWA | GAZETA KLIENTA |