Pierwsze ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach pakietu „100 zmian dla firm”

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców ma ona uprościć i poprawić warunki prawne wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększyć konkurencyjność gospodarki.

Pierwsze ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach pakietu „100 zmian dla firm”

Zmiany dotyczące wierzytelności ARiMR

Zmiany dotyczące wierzytelności ARiMR

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następnie nowelizacja została przyjęta przez parlament i weszła w życie.

→ czytaj więcej

Zmiana ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Zmiana ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

W rządowym projekcie zaproponowane zostały rozwiązania, które uwzględniają postulaty producentów rolnych dotyczące zwiększenia ich wpływu na wydatkowanie środków z funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych. Ustawa została przyjęta i weszła w życie z początkiem tego roku.

→ czytaj więcej

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Strategia przedstawia nowy model rozwoju – rozwój odpowiedzialny, czyli taki, który zapewnia korzyści z rozwoju dla wszystkich grup społecznych, uwzględniając zarówno potrzeby obecnego, jak i przyszłych pokoleń.

→ czytaj więcej

Będzie Prosta Spółka Akcyjna?

Będzie Prosta Spółka Akcyjna?

Zarys koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej (PSA) został przekazany do prekonsultacji w czerwcu ub.r.

→ czytaj więcej
© COPYRIGHT SP-PL 2010 | BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW | DORADZTWO PODATKOWE KRAKÓW | WSZECHNICA PODATKOWA | GAZETA KLIENTA |