Szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK”. W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT. Przedsiębiorcy będą mogli się przeszkolić w dowolnym urzędzie.

Szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców

Split payment w VAT

Split payment w VAT

Sejm pracuje już nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie nowego narzędzia, tj. mechanizmu podzielonej płatności VAT.

→ czytaj więcej

8 tys. zł kwoty wolnej od podatku od 2018 roku

8 tys. zł kwoty wolnej od podatku od 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł. Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej odczują szczególnie osoby, które uzyskują niewielkie dochody np. z umów zlecenia czy emerytur i rent.

→ czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności

W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności przewidziano uchylenie przepisów znoszących obowiązek meldunkowy, co oznacza, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten będzie nadal istniał.

→ czytaj więcej

Rodzina 500 plus: kiedy koordynacja świadczeń?

Rodzina 500 plus: kiedy koordynacja świadczeń?

Jak wyjaśnił resort rodziny, przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie w różnych krajach. Jeśli ktoś korzysta już ze świadczenia o podobnym charakterze za granicą, nie otrzyma go w Polsce.

→ czytaj więcej
© COPYRIGHT SP-PL 2010 | BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW | DORADZTWO PODATKOWE KRAKÓW | WSZECHNICA PODATKOWA | GAZETA KLIENTA |