6 600 kwoty wolnej już od 2017 roku

Ma zyskać około 3 mln najmniej zarabiających podatników. Ministerstwo Finansów przygotowało propozycję wprowadzenia już od 2017 roku podwyższonej kwoty wolnej dla płatników podatku PIT. Na zmianie przepisów zyska około 3 mln najmniej zamożnych podatników. Około 21 mln podatników nie odczuje zmiany. Dochody na poziomie minimum egzystencji nie będą opodatkowane.

6 600 kwoty wolnej już od 2017 roku

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Ostatnia duża nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ma stanowić pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Ma sprzyjać realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

→ czytaj więcej

Skuteczniejsza ochrona spożywczych produktów regionalnych

Skuteczniejsza ochrona spożywczych produktów regionalnych

26 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest poprawa funkcjonowania oraz zwiększenie przejrzystości systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych.

→ czytaj więcej

Aktywizacja stoczni

Aktywizacja stoczni

Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych określa formy aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

→ czytaj więcej

Zmiany w jednostkach doradztwa rolniczego

Zmiany w jednostkach doradztwa rolniczego

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego ma na celu przeniesienie podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu województwa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

→ czytaj więcej
© COPYRIGHT SP-PL 2010 | BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW | DORADZTWO PODATKOWE KRAKÓW | WSZECHNICA PODATKOWA | GAZETA KLIENTA |