Wesołego Alleluja!

Składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Wesołego Alleluja!

Zmiany w funduszu alimentacyjnym

Zmiany w funduszu alimentacyjnym

Przyjęta nowelizacja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego oznacza wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co 3 lata kwota ta będzie zwiększała się o wskaźnik waloryzacji (procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę). Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r.

→ czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Nowe przepisy oddalają widmo niekończącego się występowania z roszczeniami wobec Skarbu Państwa. Przyjęta nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza limit czasowy na uznawanie roszczeń reprywatyzacyjnych. Po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej nie będzie można wszcząć postępowania w celu jej zakwestionowania.

→ czytaj więcej

Propozycja eliminacji nieuczciwych praktyk podczas pokazów handlowych

Propozycja eliminacji nieuczciwych praktyk podczas pokazów handlowych

Zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem firmy i przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – to niektóre propozycje legislacyjne Prezesa UOKiK.

→ czytaj więcej

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

Uregulowanie działalności kooperatyw to główny cel projektu, który przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Ma on wprowadzić tę formułę realizacji inwestycji mieszkaniowych do polskiego prawa. Dzięki nim będą mogły powstawać domy i mieszkania budowane na własne potrzeby jako wspólna inwestycja.

→ czytaj więcej
© COPYRIGHT SP-PL 2010 | BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW | DORADZTWO PODATKOWE KRAKÓW | WSZECHNICA PODATKOWA | GAZETA KLIENTA |