Nowa 15% stawka CIT

Co do zasady, podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. W 2017 r. dla części podatników stawkę tę obniżono do 15% podstawy opodatkowania.

Nowa 15% stawka CIT

Będzie łatwiej rozliczyć PIT?

Będzie łatwiej rozliczyć PIT?

Dzięki planowanym zmianom w ustawie o podatku dochodowym podatnik nie będzie musiał samodzielnie wypełniać deklaracji PIT-37. Ze zmian może skorzystać nawet 13 milionów podatników.

→ czytaj więcej

Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością od 2017 r.

Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością od 2017 r.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadza m.in. nowe wzory legitymacji dla osób z niepełnosprawnością, rozszerza skład Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych i zmienia zasady tworzonych w zakładach pracy chronionej funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

→ czytaj więcej

Walka ze smogiem – pakiet rozwiązań legislacyjnych

Walka ze smogiem – pakiet rozwiązań legislacyjnych

W celu poprawy jakości powietrza Ministerstwo Energii opracowało pakiet rozwiązań prawnych, który trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zmiany w prawie wejdą w życie najprawdopodobniej w I półroczu 2017 r. Uwagi można zgłaszać do 21 lutego 2017 r.

→ czytaj więcej

Wyższe emerytury i renty

Wyższe emerytury i renty

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje podniesienie od 1 marca 2017 r. kwoty najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 1 tys. zł.

→ czytaj więcej
© COPYRIGHT SP-PL 2010 | BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW | DORADZTWO PODATKOWE KRAKÓW | WSZECHNICA PODATKOWA | GAZETA KLIENTA |