Należyta staranność w VAT

Ministerstwo Finansów zakończyło pierwszy etap konsultacji podatkowych dotyczących należytej staranności w VAT. Zebrano 65 opinii od osób indywidualnych, firm, środowisk biznesowych, które (po usunięciu danych wrażliwych) zostały opublikowane na stronie internetowej MF.

Należyta staranność w VAT

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Przed nami nowy rok szkolny, w którym rząd wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców.

→ czytaj więcej

Nowy rok szkolny 2017/2018 w przedszkolach

Nowy rok szkolny 2017/2018 w przedszkolach

Ponad 1,3 mln dzieci w wieku 3-6 lat w blisko 22 tysiącach przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozpoczyna dziś nowy rok szkolny.

→ czytaj więcej

Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo

Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, iż w razie sprzedaży paliwa osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedawca jest zobowiązany zaewidencjonować taką sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej . Obowiązkiem sprzedawcy jest wydrukowanie paragonu i wydanie go kupującemu (art. 111 ust. 1 i ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – VAT).

→ czytaj więcej

Więcej praw w walce z przestępczością zorganizowaną

Więcej praw w walce z przestępczością zorganizowaną

27 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa o konfiskacie rozszerzonej – nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, która umożliwia odbieranie majątków pochodzących z przestępstwa, pozwala skutecznie walczyć ze zorganizowaną przestępczością oraz dostosowuje polskie prawo do współczesnych standardów.

→ czytaj więcej
© COPYRIGHT SP-PL 2010 | BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW | DORADZTWO PODATKOWE KRAKÓW | WSZECHNICA PODATKOWA | GAZETA KLIENTA |