PIT od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości od 2019 r.

1 stycznia 2019 r. zmieniono regulacje dotyczące opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości.

PIT od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości od 2019 r.

Kolejne ułatwienie w rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG

Kolejne ułatwienie w rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG

Na mocy jednej z ustaw z pakietu Konstytucji Biznesu (ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) od 1 stycznia 2019 r., wraz z wnioskiem CEIDG-1, przedsiębiorca może zgłosić pracowników do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

→ czytaj więcej

Użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe już właścicielami

Użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe już właścicielami

Na mocy ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2,5 mln użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stało się 1 stycznia 2019 r. ich właścicielami.

→ czytaj więcej

Kary dla menedżerów

Kary dla menedżerów

Prezes UOKiK został członkiem Komisji Nadzoru Finansowego. UOKiK zyskał możliwość nałożenia kar na menedżerów, którzy umyślnie naruszyli zbiorowe interesy konsumentów lub za wiedzą których firmy stosują klauzule niedozwolone.

→ czytaj więcej

Raportowanie schematów podatkowych

Raportowanie schematów podatkowych

Przepisy MDR nakierowane są zwłaszcza na umożliwienie szybkiego dostępu administracji podatkowej do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu lub nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym oraz informacji o promotorach i tych, którzy korzystają ze schematów podatkowych.

→ czytaj więcej
© COPYRIGHT SP-PL 2010 | BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW | DORADZTWO PODATKOWE KRAKÓW | WSZECHNICA PODATKOWA | GAZETA KLIENTA |