Od przyszłego roku nie mniej niż 12 zł za godzinę

Parlament zaakceptował rządowy projekt ustawy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia godzinowego na poziomie 12 zł brutto za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia.

Od przyszłego roku nie mniej niż 12 zł za godzinę

Prawne unormowanie opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą

Prawne unormowanie opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą

- Zakłada to nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która weszła w życie 25 marca br.

→ czytaj więcej

Zmiany w lasach

Zmiany w lasach

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody ma na celu m.in. umożliwienie przeznaczania środków funduszu leśnego (tworzonego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe) na realizowane w ramach gospodarki leśnej cele związane z ochroną przyrody w lasach oraz na wsparcie parków narodowych poprzez rozszerzenie możliwości finansowania ich określonych działań (m.in. tworzenie infrastruktury oraz wykup nieruchomości na gruntach w granicach parków narodowych).

→ czytaj więcej

Wyższy próg korekty z urzędu

Wyższy próg korekty z urzędu

Na skutek zmiany Ordynacji podatkowej (art. 274), obecnie jeżeli w wyniku korekty deklaracji zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty, zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty nie będzie przekraczała aż 5.000 zł, to w przypadku błędów rachunkowych i oczywistych omyłek, korekty deklaracji dokona sam organ podatkowy.

→ czytaj więcej

Od przyszłego roku nie mniej niż 12 zł za godzinę

Od przyszłego roku nie mniej niż 12 zł za godzinę

Parlament zaakceptował rządowy projekt ustawy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia godzinowego na poziomie 12 zł brutto za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia.

→ czytaj więcej
© COPYRIGHT SP-PL 2010 | BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW | DORADZTWO PODATKOWE KRAKÓW | WSZECHNICA PODATKOWA | GAZETA KLIENTA |