Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł. Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej odczują szczególnie osoby, które uzyskują niewielkie dochody np. z umów zlecenia czy emerytur i rent.

money-man-3-1190250Przygotowany przez rząd projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych: PIT, CIT oraz podatku ryczałtowym zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2018 r. kwoty wolnej od podatku do 8.000 zł. Korzyść z takiego rozwiązania odczują w szczególności osoby, które uzyskują niewielkie dochody, np. z umów zlecenia czy emerytur i rent. Podwyższenie kwoty wolnej umożliwi stopniowy wzrost ich dochodów.

Jednocześnie utrzymano malejącą wraz ze wzrostem dochodów (degresywną) kwotę wolną od podatku dla dochodów, które stanowią podstawę opodatkowania powyżej 8.000 zł do 13.000 zł oraz powyżej 85.528 zł do 127 000 zł. Nie zmieni się natomiast kwota zmniejszająca podatek od podatku dla dochodów w przedziale 13.000 zł – 85.528 zł i nadal będzie wynosić 556,02 zł (co odpowiada dochodowi 3.089 zł).

Projekt przewiduje szereg innych zmian podatkowych. Ma np. dwukrotnie zwiększyć się limit 50% kosztów dla twórców.