31 grudnia 2020 r. upłynie okres przejściowy, w którym Wielka Brytania, pomimo formalnego wyjścia z UE 1 lutego 2020 r., nadal traktowana była jako państwo członkowskie z zachowaniem praw i obowiązków państwa członkowskiego.

Big BenOznacza to, że od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania znajdzie się poza jednolitym rynkiem i unią celną UE – bez względu na to, czy obecne negocjacje dotyczące przyszłych relacji zakończą się sukcesem, czy nie. Od tego też dnia UK przestanie być związana unijnym prawem. Zmieni to otoczenie prawne relacji biznesowych polskich firm z brytyjskich rynkiem.

Polscy przedsiębiorcy muszą się przygotować do nowej sytuacji w handlu z Wielką Brytanią. Każda firma, niezależnie od wielkości, która prowadzi wymianę handlową z UK będzie podlegać od 2021 r. nowym procedurom celnym i nowym wymogom regulacyjnym i administracyjnym.