Znane są wyniki XV edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE i HITY podatkowe roku 2018”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcję miesięcznika „Doradca Podatkowy – Gazeta Klientów Kancelarii”, przy udziale ekspertów z Zespołu Doradców Podatkowych JC - na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsiębiorców.

bubleWyniki rankingu 2018 są już w najnowszym wydaniu “Doradcy Podatkowego”.

Ranking prowadzony jest od 2004 roku. Kryterium wyróżnienia dla HITU jest zazwyczaj korzyść dla podatnika lub przedsiębiorcy płynąca z zastosowania danego rozwiązania lub jego pozytywny wpływ na prowadzenie działalności i na życie podatnika, dla BUBLA zaś – perspektywa ich utrudnienia wskutek absurdalności lub niejasności wprowadzonego rozwiązania legislacyjnego.

BUBLE

HITY

1. Ogłoszenie przez MF metodyki należytej staranności, zamiast listy przesłanek należytej staranności (prace trwały wiele miesięcy).

2. Brak od stycznia 2018 r. możliwości amortyzacji majątku otrzymanego w spadku lub darowiźnie.

3. Wyższa stawka 12,5% ryczałtu od prywatnego najmu od przychodu powyżej 100 tys. zł.

4. Opłata recyklingowa od toreb foliowych objęta VAT-em.

5. Przepisy uszczelniające STIR (w tym zasady dokonywania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przez Szefa KAS  i nałożenie na banki i SKOK-i obowiązku przekazywania do STIR informacji i zestawień).

1. Zwiększenie z 3.500 zł do 10.000 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup można jednorazowo zaliczyć do KUP.

2. Zniesienie obowiązku wpłaty zaliczek PIT do kwoty nieprzekraczającej 1000 złotych.

3. Podniesienie limitów zwolnień z PIT, np. zwolnień wypłat z funduszu świadczeń socjalnych: świadczeń z 380 zł do 1.000 zł oraz dopłat do wypoczynku z 760 zł do 2.000 zł.

4. Ulga na start, tj. 6 miesięcy bez płacenia składek ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

5. Wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej.

Prezes Stowarzyszenia Podatników w Polsce

Marek Niemczyk