Znane są wyniki XIV edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE I HITY PODATKOWE 2017”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcję miesięcznika „Doradca Podatkowy” na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsiębiorców.

money-man-3-1190250Największe buble 2017 roku we właściwym porządku:

  1. Problemy z rejestracją w VAT oraz odmawianie podatnikom prawa do odliczenia VAT z tytułu nabycia towarów i usług od podatników niezarejestrowanych lub wyrejestrowanych z VAT.
  2. Sankcje w VAT (20%, 30% i 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia zwrotu).
  3. Problemy branży budowlanej – odwrotne obciążenie w usługach budowlanych świadczonych przez podwykonawców.
  4. Zmiana w zakresie odliczenia VAT naliczonego od WNT, importu usług oraz odwrotnego obciążenia.
  5. Odpowiedzialnośd pełnomocnika za zaległości podatkowe podatnika VAT.

Hierarchia największych hitów 2017 roku prezentuje się zaś następująco:

  1. Niższa stawka CIT w wysokości 15%.
  2. Zwiększanie limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych z 1,2 mln do 2 mln euro.
  3. Amortyzacja nowych środków trwałych do 100 tys. zł.
  4. Zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego VAT ze 150 tys. zł do 200 tys. zł.
  5. Podniesienie limitu ryczałtu ze 150 tys. euro do 250 tys. euro.