Senat przyjął bez poprawek, a Prezydent podpisał przygotowaną przez rząd ustawę budżetową na rok 2017.

7084359-golden-coinsGłównym celem polityki budżetowej jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego. Szacowane dochody mają wynieść 325,4 mld zł, a wydatki nie przekroczyć 384,8 mld zł. Deficyt budżetowy nie powinien być wyższy niż 59,3 mld zł. Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 60,2 mld zł, a wydatki – 69,8 mld zł. Ujemny wynik będzie na poziomie 9,6 mld zł.

Oto podstawowe założone dane makroekonomiczne: wzrost gospodarczy – 3,6%, średnioroczna inflacja – 1,3%, nominalny wzrost wynagrodzeń 5%, wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,7%, a wzrost prywatnej konsumpcji (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) –  5,5%. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie  2,9% produktu krajowego brutto.