Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się do grona Członków Stowarzyszenia Podatników w Polsce (SP-PL).

W tym celu poniżej podajemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Z góry dziękujemy za nadesłanie formularza, zawierającego Państwa deklarację chęci włączenia się w działalność Stowarzyszenia, którego podstawowym celem jest wspieranie i obrona interesów podatników.
Informacje, które nam Państwo przekażą, posłużą ustaleniu harmonogramu działań Stowarzyszenia i wyznaczeniu kwestii priorytetowych, odnośnie których  Stowarzyszenie powinno zająć stanowisko w pierwszej kolejności. Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje, które otrzymamy, objęte są klauzulą poufności i zostaną wykorzystane wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
Po otrzymaniu wypełnionej ankiety prześlemy Państwu legitymację członkowską i znaczek Stowarzyszenia Podatników w Polsce.

-> Ankieta akcesyjna