W marcu wzrosły wynagrodzenia, a także sprzedaż detaliczna – podał Główny Urząd Statystyczny. Minister Elżbieta Rafalska podkreśla, że inwestycje i pieniądze z programu Rodzina 500+ napędzają gospodarkę.

growing-graph-12368338,1% – tyle wyniosła stopa bezrobocia na koniec marca. To o 1,8% mniej niż rok wcześniej. Tak niskiego wskaźnika stopy bezrobocia nie odnotowano od 1992 roku.

Polska jest w czołówce najlepiej rozwijających się państw w Unii Europejskiej. Dane GUS dotyczące spadku bezrobocia w Polsce do 8,1% pokazują, że jesteśmy dynamicznie rozwijającym się krajem, dynamicznie rozwijającą się gospodarką – poinformowała premier Beata Szydło. Też w skali UE.

Agencja ratingowa Standard & Poor’s 21 kwietnia 2017 r. ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na dotychczasowym poziomie. To BBB+/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w marcu 2017 roku była o 11,1% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku.

Jeśli chodzi o handel zagraniczny Polski po dwóch miesiącach 2017 r., to według wstępnych danych GUS odnotowano niemalże zrównanie wartości polskiego eksportu towarów (ok. 30 080 mln euro) z wartością importu (ok. 30 050 mln euro). Zadecydowało o tym wyraźne wyprzedzenie importowe (wzrost o 7,8%) względem eksportu (wzrost o 4%). Tym samym notowana przed rokiem nadwyżka na poziomie  ok. 1 mld euro została zredukowana do zaledwie 30 mln euro.

Jeśli chodzi o inflację, to według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w marcu 2017 roku spadły o 0,1% w porównaniu z lutym br. W porównaniu z marcem 2016 roku ceny wzrosły o 2%. Dane są zgodne z wcześniejszym eksperymentalnym szybkim szacunkiem wskaźnika.