Na mocy jednej z ustaw z pakietu Konstytucji Biznesu (ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) od 1 stycznia 2019 r., wraz z wnioskiem CEIDG-1, przedsiębiorca może zgłosić pracowników do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

browsing-in-pink-1243732Oprócz zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia, przedsiębiorca może także poinformować o zmianie i wyrejestrowaniu pracownika. Umożliwia to pełną realizację obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych drogą elektroniczną (on-line) za pośrednictwem CEIDG, bez konieczności wizyty w placówce ZUS.

CEIDG przesyła nie tylko wniosek CEIDG-1, ale także szereg formularzy dotyczących opodatkowania i ubezpieczeń społecznych on-line do innych rejestrów – komunikacja z innymi rejestrami odbywa się bowiem elektronicznie.