Gotowa jest ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

WarszawJednym z jej elementów jest powołanie specjalnej komisji weryfikacyjnej, która zajmie się usunięciem skutków prawnych nielegalnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich.

Celem ustawy jest ostateczne uregulowanie praw do nieruchomości położonych w Warszawie oraz roszczeń byłych właścicieli, którym prawo własności odebrano na podstawie tzw. Dekretu Bieruta, a następnie zwrócono z naruszeniem prawa. Pozwala także ujawnić nadużycia związane z wydawaniem decyzji reprywatyzacyjnych oraz umożliwić usunięcie ich negatywnych skutków, powodujących uszczerbek majątkowy w zasobie mienia komunalnego lub krzywdzenie lokatorów przez właścicieli kamienic.