Zarząd Stowarzyszenia:

  Marek Niemczyk – Prezes Zarządu

  Mariusz Stodolski – Wiceprezes Zarządu

  Adam Kaczor – Wiceprezes Zarządu

  Agnieszka Dziubińska – Wiceprezes Zarządu

  Jacek Gruszka – Sekretarz

  Jacek Czernecki – Skarbnik

  Małgorzata Buchowicz – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

  Prof. Apoloniusz Kostecki – Przewodniczący

    Wiesław Gołuszka

 

Komisja Rewizyjna:

  Irena Krawcewicz

  Józef Morawski

  Marek Czubała