Zarząd Stowarzyszenia:

Marek Niemczyk – Prezes Zarządu

Mariusz Stodolski – Wiceprezes Zarządu

Adam Kaczor – Wiceprezes Zarządu

Jacek Gruszka – Sekretarz

Jacek Czernecki – Skarbnik

Małgorzata Buchowicz – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Wiesław Gołuszka

Komisja Rewizyjna:

Irena Krawcewicz

Józef Morawski

Marek Czubała