Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Innowacyjności Królestwa Szwecji oraz Szwedzkim Stowarzyszeniem Publicznych (Samorządowych) Przedsiębiorstw Budownictwa Mieszkaniowego (SABO) przygotowują polsko-szwedzki projekt pilotażowy kompleksowej realizacji inwestycji mieszkaniowej w Szwecji przez polskie firmy w roli generalnego wykonawcy. Polskie firmy są obecne i cenione na szwedzkim rynku budowlanym: budują w Szwecji, oferują swoje usługi, prowadzą roboty podwykonawcze, jednak celem projektu jest wypromowanie na szwedzkim rynku polskich podmiotów jako generalnych wykonawców.

budowa i robotnicyW ciągu najbliższych tygodni powołany zostanie zespół (na podstawie zarządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27 kwietnia 2017 r.), którego zadaniem będzie przygotowanie projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa. Do projektu zapraszone są zwłaszcza cenione polskie firmy i przedsiębiorstwa już operujące z sukcesem na szweckim rynku budowlanym. Warto wymieniać doświadczenia i nawiązywać współpracę, która umożliwi podjęcie gereralnego wykonawstwa dla inwestycji mieszkaniowej na rynku szweckim przez polskie firmy – te które już są tam obecne i te, które panują ekspansję na ten rynek także w oparciu o konsorcja. Projekt ma za zadanie wsparcie polskich przedsiębiorstw na szwedzkim rynku budowlanym i umożliwienie tym podmiotom realizacji kompleksowych inwestycji budowlanych w roli generalnego wykonawcy.

Przedmiotem prac zespołu będzie:

  1. zarekomendowanie przedsiębiorstwa lub konsorcjum polskich przedsiębiorstw budowlanych, dających gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług do realizacji inwestycji budowlanej na terenie Szwecji oraz umożliwienie firmie lub konsorcjum wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym oraz
  2. opracowanie materiałów, które ułatwią polskim przedsiębiorstwom budowlanym udział w postępowaniach przetargowych organizowanych przez miejskie spółki zajmujące się dostarczaniem mieszkań na wynajem w Szwecji.

Zadaniem wybranego przedsiębiorstwa lub konsorcjum będzie przeprowadzenie inwestycji budowlanej w Göteborgu.

Dzięki temu reprezentanci polskiego środowiska budowlanego zyskają niezbędne doświadczenie, które będzie mogło zostać wykorzystane przy kolejnych przetargach organizowanych przez publiczne (samorządowe) przedsiębiorstwa budownictwa mieszkaniowego w Szwecji.

Głównymi partnerami projektu będą Ministerstwo Przedsiębiorczości i Innowacyjności Królestwa Szwecji, przy wsparciu SABO oraz Framtiden uznawany za największy w Szwecji podmiot dostarczający mieszkania do publicznego zasobu mieszkań na wynajem.
W skład zespołu mają wchodzić przede wszystkim przedstawiciele ogólnopolskich i regionalnych stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa budowlane, w tym tych, które specjalizują się w eksporcie towarów i usług lub chcą promować świadczenie swoich usług na rynkach zagranicznych.

Minister Infrastruktury i Budownictwa zaprasza wszystkie podmioty, organizacje lub stowarzyszenia chętne do współpracy do zgłaszania swoich kandydatur do nowo powoływanego zespołu do 31 maja 2017 r. na adres e-mail: szymon.piechowiak@mib.gov.pl oraz maciej.urbaniak@mib.gov.pl

Korzyści, jakie niesie za sobą możliwość rozpoczęcia współpracy ze Szwecją, były prezentowane m.in. w trakcie tegorocznego I Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury BUDMA 2017 – szczegółowe informacje w prezentacji.

Zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa.