Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych ma na celu utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

reading-the-paper-1514066Jego zadaniem ma być usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ułatwienie dostępu do informacji o tych postępowaniach, usprawnienie komunikacji pomiędzy organami tych postępowań i ich uczestnikami oraz obniżenie kosztów postępowań związanych z obowiązkiem dokonywania ogłoszeń i obwieszczeń.