Czy pracując 2 miesiące za granicą muszę zapłacić podatek w Polsce?

walutySposób rozliczania się polskich rezydentów z dochodów z pracy sezonowej za granicą jest taki sam jak z innej pracy za granicą. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Wynagrodzenie uzyskane za pracę najemną poza granicami kraju podlega zatem opodatkowaniu według polskich przepisów podatkowych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli praca wykonywana jest za granicą dla pracodawcy, który ma siedzibę w obcym państwie, to, co do zasady, dochody takie będą podlegały opodatkowaniu zarówno w tym państwie, jak i w Polsce. W przypadku możliwości wystąpienia podwójnego opodatkowania zastosowanie będzie miała wynikająca z właściwej umowy międzynarodowej metoda unikania podwójnego opodatkowania – tj. albo metoda proporcjonalnego odliczenia, albo metoda wyłączenia z progresją. Wykaz i treść umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dostępny jest w serwisie „Finanse” Ministerstwa Finansów w zakładce „Umowy międzynarodowe”.