Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ma służyć uproszczeniu zasad monitorowania wyrobów akcyzowych (e-DD).

pisaniePowstanie centralna, elektroniczna rejestracja podmiotów akcyzowych. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lutego 2021 r.