W plebiscycie miesięcznika „Doradca Podatkowy – Gazeta Klientów Kancelarii” wśród firm najbardziej zasłużonych dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości w okresie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zwyciężyła Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

business-1236765-1599x1518O wyborze wyróżnionego przedsiębiorstwa zdecydowali Czytelnicy miesięcznika „Doradca Podatkowy – Gazeta Klientów Kancelarii”. Publikacja ta jest tworzona z myślą o kancelariach doradców podatkowych oraz biur rachunkowych, które za jej pośrednictwem mogą przekazać swoim klientom najnowsze informacje i porady z zakresu przepisów prawno-podatkowych. Tym samym gazeta służy lepszej współpracy między biurem a jego klientem.

PKO BP został wyróżniony jako inspirujący swymi zdolnościami przetrwania w zmieniających się okolicznościach dziejowych oraz stanowiący element narodowego dziedzictwa polskiej przedsiębiorczości. Bank ten konsekwentnie buduje swoją wiarygodność, dbając o bezpieczeństwo powierzonych mu środków i finansując potrzeby kolejnych pokoleń polskich rodzin i przedsiębiorstw. Wielu Polakom umożliwił on otworzenie oraz rozwój własnego biznesu i tym samym w ostatnim stuleciu współkształtował oblicze polskiej gospodarki. Logo placówek PKO BP jest powszechnym elementem krajobrazu polskich miast, a gwarancje i doświadczenie banku sprawiają, że możemy mu w pełni zaufać.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna to największy bank uniwersalny w Polsce, założony w 1919 r.

PKO dzieli losy Polski i Polaków od niemal 100 lat. 7 lutego 1919 r., dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, utworzona została Pocztowa Kasa Oszczędności. Z czasem utworzono centralę banku w Warszawie z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 i pierwsze oddziały lokalne: w Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Katowicach. Pierwszym celem PKO stało się wprowadzenie do obiegu polskiego złotego, zamiast marki polskiej (jako pochodnej marki niemieckiej). Od 1920 r. bank posiada osobowość prawną, jako instytucja państwowa.

Podczas okupacji niemieckiej ziem polskich, w czasie II wojny światowej kasa funkcjonowała pod zarządem niemieckim.

W 1945 r. działalność kasy została wznowiona. 1 stycznia 1950 r. Pocztowa Kasa Oszczędności została zlikwidowana, a jej agendy przejęła Powszechna Kasa Oszczędności. W 1974 r. ofertę PKO wzbogacono o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych (zwany popularnie ROR).

Od 1975 do 1987 r. oddziały PKO funkcjonowały w strukturach Narodowego Banku Polskiego z zachowaniem swojej tożsamości.

1 listopada 1987 r. PKO stała się ponownie samodzielnym bankiem, zmieniając nazwę na „Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy”. 12 kwietnia 2000 r. przekształcono go zaś w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą „Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna”, która 10 listopada 2004 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie PKO BP kontrolowany jest przez Skarb Państwa; jego akcje posiadają ponadto inwestorzy indywidualni i instytucjonalni.