Wywiad z założycielami „Fundacji Ludzi z Pasją”.

logo2Olga Stefko – prezes fundacji – pasjonatka haftu, rękodzieła artystycznego i tańca

Mieczysław Stefko – wiceprezes fundacji – pasjonat nurkowania, kajaków i wszelkich innych sportów wodnych, a także rowerów.

1. Po co powstała “Fundacja Ludzi z Pasją”?

Misją organizacji jest pomaganie w realizowaniu ludzkich pasji. Na główny cel składają się m.in. inicjowanie, wspieranie i promocja rozwoju działalności kulturalnej, oświatowej i ekonomiczno-społecznej oraz integracji mieszkańców terenów objętych działalnością Fundacji.

2. Jakie i czyje pasje pozwala realizować fundacja?

Grupami docelowymi są ludzie w różnych przedziałach wiekowych, w tym dzieci, młodzież, osoby 40+ i seniorzy, którym współpraca z fundacją umożliwia realizację marzeń i pasji oraz rozwój osobisty. Rodzaje podejmowanych działań, wspierane z funduszy publicznych i prywatnych to:

- półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży,

- festiwale słuchowisk (realizacja pasji radiowo – teatralnych),

- zajęcia sportowe: rajdy rowerowe, terenowe zabawy tematyczne, zumba,

- karaoke – realizacja pasji wokalnych połączona z integracją lokalnej społeczności,

- wystawy prac plastycznych zaprzyjaźnionych twórców i rękodzielników,

- wydanie gier edukacyjnych „Król Chłopów” o Maksymilianie Jackowskim  i “Pędzące cyfry” – rebusy matematyczne.

Fundacja ma wielu przyjaciół i partnerów, z którymi wspólnie realizuje różne działania, a w tym m.in. z:

  • LGD „Trakt Piastów” działającą na terenie 9 gmin woj. wielkopolskiego przy organizacji i przeprowadzeniu m.in. Kongresu Kobiet, Dnia Latawca, Dnia Rodziny,
  • Stowarzyszeniem „Kasztelania Ostrowska”, Stowarzyszeniem Kobiet Kreatywnych „Na Maxa”, Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Lednogóra, Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Średniowiecznej, Drużyną Najemną Wici,
  • radą sołecką wsi Rybitw, Lednogóry, Latalic, Imielenka, Czerlejna,
  • Hufcem ZHP Poznań-Jeżyce,
  • gminną Jednostką Straży Pożarnej w Gnieźnie,
  • podmiotami gospodarczymi z gmin Łubowo i Poznań (piekarnie, cukiernie, restauracje),
  • Teatrem Nowym i Polskim w Poznaniu, Radiem AFERA.

3. Czym może się pochwalić fundacja?

W ramach swojej działalności fundacja podjęła próbę niwelowania następujących problemów związanych z niewystarczającą liczbą możliwości rozwoju potencjału i pasji dzieci z terenów wiejskich oraz niewielką liczbą alternatywnych możliwości twórczego spędzenia czasu rodzinom z terenów wiejskich podczas wakacji, jak również brakiem integracji wśród mieszkańców lokalnej społeczności.

Sytuacja bowiem wygląda tak, że np. gmina Łubowo, na terenie której zlokalizowana jest siedziba fundacji, posiada 21 wsi. Rybitwy – nasze sołectwo, będące wsią graniczną, odgrodzone są od pozostałych jeziorem Lednica. Zajmują w gminie 8 miejsce pod względem liczebności mieszkańców (102 osoby), natomiast 7 uwzględniając liczbę dzieci w wieku 6 – 13 lat [dane z ewidencji ludności gminy Łubowo, 2017]. Jako jedyne w gminie nie posiadają świetlicy wiejskiej. Brak jest tam animatorów, którzy podjęliby działania tworzące platformę porozumienia. W pozostałych wsiach problem również występuje, choć w mniejszej skali.

Oprócz ukrytego bezrobocia, występuje tak zwane zjawisko wykluczenia odnoszące się do całych rodzin, a wiążące się bezpośrednio z poziomem wykształcenia, aktywnością zawodową i zamożnością rodziców. Warunki tam występujące powodują pogłębianie się

Tymczasem istnieje w środowisku zapotrzebowanie na wspólne działania skierowane na rozwijanie aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży. Wyodrębniono również grupę wyraźnie defawozryzowaną w środowisku lokalnym. Stanowiły ją kobiety doświadczające wykluczenia na różnych płaszczyznach życia społecznego. W związku z tym do nich właśnie głównie i ich rodzin skierowane zostały liczne działania.

4. Jakie plany na wakacje?

Jednym z nich są organizowane co roku na przełomie lipca i sierpnia półkolonie letnie pod nazwą „Wakacyjna Wyspa Przygód”. W dzieciach, poprzez zabawę, można bowiem zasiać ziarno ciekawości świata, wyobraźni i pasji. Przyprowadzający ich na zajęcia lub odbierający rodzice, poprzez wspólne przebywanie i rozmowę, mają możliwość uczynienia pierwszych kroków na drodze wzajemnego poznania i akceptacji. Znaczące będzie również zaangażowanie rodziców w ramach działań wolontariackich przy organizowaniu ognisk podsumowujących oba turnusy półkolonii letnich. Pomoże to umocnić i rozwinąć wzajemny dialog przy realizacji kolejnych, wspólnych działań w przyszłości.

5. Czy fundacje także potrzebują korzystać z pomocy doradców podatkowych?

Pewnie, że potrzebują! Realizujemy i rozliczamy w związku z tym liczne projekty finansowane ze źródeł krajowych i unijnych. Niektóre sięgają ponad 50.000 zł. Zawsze chtnie podejmujemy współprace także z partnerami biznesowymi.

ludziezpasja.org.pl, KRS: 0000543637

Wyświetlam dzień dziecka.JPG

Wyświetlam karaoke.JPG

Wyświetlam półkolonie 2016.JPG

Wyświetlam zajęcia plastyczne.JPG

Wyświetlam grupa rekonstrukcyjna.JPG

Wyświetlam zabawy z grupą rekonstrukcyjną.JPG

Wyświetlam festiwal słuchowisk.jpg

SIEDZIBA FUNDACJI:

Rybitwy 11, 62-261 Lednogóra
NIP: 784-249-40-58
REGON:360789796
KRS: 0000543637
nadany 17.02.2015

Email: fundacjaludzizpasja@gmail.com
Email: fundacja@ludziezpasja.org.pl
Tel. +48 693 744 558, +48 501 748 764
Numer konta fundacji:

PKO SA 77 1240 6609 1111 0010 7247 3736

Od 2018 staliśmy się Organizacją Pożytku Publicznego

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA KRS 0000543637