Celem zmian jest zwiększenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 15 lat, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny.

małe dziecko na łącePrzewidziano np. wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji świadków na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci.