Sejm pracuje już nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie nowego narzędzia, tj. mechanizmu podzielonej płatności VAT.

calculator-1560882-1599x1066Ma on w celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienia większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikania płacenia podatku.