Rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników jest kolejną propozycją legislacyjną zmierzającą do wzmocnienia pozycji rolników w całym łańcuchu żywnościowym.

wieśSpółdzielnie rolników mają być dobrowolnym zrzeszeniem. Proponowany system zachęt oparty został na zwolnieniach podatkowych. Dlatego też, jako forma pomocy publicznej, projekt ustawy o spółdzielniach rolników wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Spółdzielnie będzie mogło założyć co najmniej 10 rolników. Tylko rolnicy będą mogli wchodzić w skład rady nadzorczej.

Przygotowane rozwiązania w sposób kompleksowy regulują zasady funkcjonowania spółdzielni. Utworzone na mocy tych przepisów podmioty będą mogły również prowadzić działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu, konfekcjonowaniu i standaryzacji produktów wyprodukowanych przez swoich członków. Ponadto spółdzielnie będą mogły zajmować się sprzedażą i przetwarzaniem produktów, a także obrotem przetworzonych produktów.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.