part_id.2.2
Zapisz się Program O Stowarzyszeniu Jak dojechać?
Szkolenie prowadzone przez przedstawicieli administracji publicznej


 • Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2015 r.
 • Zmiany w zakresie rejestrowania podmiotów i e-deklaracje
 • Podatek VAT – wybrane zagadnienia
 • Buble i hity podatkowe 2014
data:
9.12.2014 r.
godzina:
10:00
miejsce:
Hotel Sympozjum
ul. Kobierzyńska 47 30-363 Kraków

Forma zgłaszania uczestnictwa elektronicznie: szkolenia@tax.pl
tel: 12 410 16 86, fax: 12 260 98 11

———————–

Szkolenie poprowadzą:

1) z zakresu zmian w przepisach prawa:

- dot. podatku dochodowego od osób prawnych – Pani Małgorzata Świątek, kierownik III Oddziału Podatków Dochodowych i Majątkowych w IS w Krakowie,

- dot. podatku dochodowego od osób fizycznych - Pani Jolanta Trela, p.o. Naczelnika Wydziału Podatków Dochodowych i Majątkowych w IS w Krakowie,

- dot. NIP/KRS - Pan Emil Chojnacki, w-ce dyrektor IS d/s Orzecznictwa, z wykształcenia magister prawa, ukończył studia podyplomowe z zakresu Egzekucji administracyjnej na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz z zakresu Zarządzania służbami podatkowymi na Uniwersytecie w Białymstoku, w administracji podatkowej pracuje od 1998 r., uzyskał wszystkie stopnie w urzędniczej hierarchii zawodowej od st. referenta do st. komisarza skarbowego, był zatrudniony na stanowiskach: orzeczniczym w komórce podatków pośrednich, oskarżyciela skarbowego, komornika skarbowego, pełnił funkcje z-cy naczelnika I US Kraków, US Kraków Prądnik oraz naczelnika US Kraków – Krowodrza, jest mianowanym urzędnikiem służby cywilnej

2) e-Deklaracje – Pani Izabela Babińska, zatrudniona na stanowisku inspektora w Dziale Obsługi Bezpośredniej US Kraków Podgórze, wcześniej w referacie Ewidencji i Identyfikacji Podatników i Płatników, absolwentka Gospodarowania Nieruchomościami na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Patronem medialnym szkolenia jest:

infor_pl


***************************************************************************************


NAW-banner

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w specjalistycznych warsztatach

“Nowelizacja akcyzy na węgiel. Praktyka i rozliczanie w świetle nowego prawa”

- które odbędą się 7 listopada 2013 r. w Warszawie.

Będzie to już piąte, organizowane przez Zespół CBE Polska, specjalistyczne spotkanie nawiązujące do obowiązków związanych z prawidłowym gospodarowaniem i bilansowaniem wyrobów węglowych i  paliw. Relacje z wszystkich spotkań dostępne są w zakładce archiwum na stronie internetowej www.cbepolska.pl.

Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie rzetelna analiza prawna przepisów, koncentrująca się na kwestiach, które mogą wystąpić w praktyce. Wyczerpująco omówione zostaną również interpretacje wydane dotychczas przez organy podatkowe oraz wyroki sądów administracyjnych w sprawach budzących kontrowersje.

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów:

 • modyfikowana konstrukcja opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych wraz z praktycznymi konsekwencjami wprowadzanych zmian, w tym m.in.:
 • podstawowe definicje ustawowe istotne w kontekście opodatkowania wyrobów węglowych
 • zmieniony katalog czynności opodatkowanych
 • zwolnienia z opodatkowania oraz warunki ich stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych oraz ewidencyjnych, w tym dotyczących: wystawiania dokumentów dostawy, prowadzenia ewidencji dla celów akcyzowych, nowych zasad rozliczania akcyzy od ubytków wyrobów węglowych
 • metodologia rozliczeń podatku akcyzowego w odniesieniu do przykładowych modelli transakcji wyrobami węglowymi
 • wybrane problemy praktyczne związane z obrotem wyrobami węglowymi na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o podatku akcyzowym z przytoczeniem wybranych stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów prawnych, handlowych i logistyki z przedsiębiorstw wydobywających, obracających lub wykorzystujących węgiel w procesach produkcyjnych, w szczególności:

 • spółek węglowych
 • kopalni węgla i koksowni
 • elektrowni
 • elektrociepłowni
 • ciepłowni
 • podmiotów energochłonnych / przemysłowych odbiorców energii
 • podmiotów pośredniczących w obrocie węglem
 • biur rachunkowych i innych osób zainteresowanych akcyzą od wyrobów węglowych

Szczegółowe informacje o warsztatach można znaleźć na stronie internetowej Organizatora:

http://cbepolska.pl/pl/warsztaty-nowelizacja-akcyzy-od-wyrobow-weglowych.html

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego: +48 22 82 77 123

***************************************************************************************

ZAREJESTRUJ Z NAMI SWÓJ PROFIL PUE

ORAZ PROFIL ZAUFANY e-PUAP

TERMIN: 18 września 2013 r. (środa) godz. 10-12

MIEJSCE: DOM PODATNIKA, Kraków, ul. Zagrody 20a

PROWADZĄCY: Pracownicy Krakowskiego Oddziału ZUS

• CEL: W czasie spotkania istnieje możliwość zarejestrowania swojego profilu na PUE, a także potwierdzenia Profilu Zaufanego e-PUAP. Zainteresowani uzyskają również informacje, jak korzystać z dostępnych funkcjonalności profilu

• KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILI

Płatnik składek: sprawdzanie danych osób zgłoszonych do ubezpieczeń, składanie wniosków i uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu, wgląd do zestawienie deklaracji i wpłat.

Świadczeniobiorca: wgląd do szczegółowych informacji o otrzymywanych świadczeniach, rezerwacja wizyty w ZUS, weryfikacja zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA.

Osoba ubezpieczona: weryfikacja zgłoszonych członków rodziny do ubezpieczeń, weryfikacja stanu swojego konta w ZUS, kwot środków przekazanych do OFE, obliczanie prognozowanej wysokości emerytury, składanie do ZUS różnego typu wniosków.

Lekarz: wystawianie określonego typu zaświadczeń lekarskich, przeglądanie wystawionych zaświadczeń ZUS ZLA.

Korzyści ze stosowania profilu zaufanego e-PUAP:

• oszczędność - uzyskanie i korzystanie z profilu zaufanego nie wiąże się z ponoszeniem kosztów,
• poprawa bezpieczeństwa w porównaniu do podpisu składanego w sposób odręczny,
• niezależność od dodatkowych urządzeń – nie wymaga stosowania czytników kart, ani instalacji oprogramowania,
• możliwość załatwienia większości spraw administracyjnych przez Internet.

• WARUNKI UCZESTNICTWA

WSTĘP WOLNY – po uprzednim zgłoszeniu udziału w spotkaniu pod numerem
tel. 12 260 98 15 lub na adres e-mail: podatnicy@podatnicy.org

Prosimy zabrać dokument tożsamości.

ZAPRASZAMY

poradaFoto3

***************************************************************************************

Księgowy Senior

- rewolucja w usługach księgowych

Zapraszamy na bezpłatny kurs księgowości dla osób 60+

plakatasos