Program szkolenia 9 grudnia 2014 r. obejmuje:


1.  Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2015 r.:
- zmiany w przepisach prawa dot. podatku dochodowego od osób prawnych;
- zmiany w przepisach prawa dot. podatku dochodowego od osób fizycznych – zagadnienia związane z wynagrodzeniami wypłacanymi przez płatnika;

2. Zmiany w zakresie rejestrowania podmiotów - zmiany w przepisach prawa dot. NIP i KRS, tj. rejestracja w KRS oraz w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) ze szczególnym uwzględnieniem procedury anulowania NIP;

3. E-deklaracje - składanie deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne drogą elektroniczną;

4. Wybrane problemy podatku VAT;

5. Buble i hity podatkowe 2014 - czyli najbardziej absurdalne oraz najbardziej korzystne dla podatników zmiany prawne.

Początek: godz. 10:00, Hotel Sympozjum w Krakowie.

W trakcie szkolenia: przerwa kawowa i materiały.