Zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacja w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku, za co wszystkie gminy otrzymają rekompensatę – to główne rozwiązania pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej.

money-man-3-1190250Które branże otrzymają pomoc?

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże:

• gastronomiczną,
• kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną),
• sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),
• sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),
• turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),
• transportową (firmy autokarowe, taksówkarze),
• edukacyjną,
• cateringową,
• usług pralniczych.

Działalności gospodarcze, które obejmie możliwość skorzystania z dotacji, to:

• sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
• sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
• sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
• restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
• ruchome placówki gastronomiczne,
• pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
• przygotowywanie i podawanie napojów,
• działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
• działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
• działalność fotograficzna,
• wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
• działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
• pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
• działalność fizjoterapeutyczna,
• działalność paramedyczna,
• działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny,
• działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
• działalność obiektów sportowych,
• działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
• pozostała działalność związana ze sportem,
• działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
• działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
• pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
• działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
• działalność związana z projekcją filmów,
• pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
• pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
• nauka języków obcych,
• pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• działalność obiektów kulturalnych,
• działalność muzeów,
• sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• działalność taksówek osobowych (w zakresie zwolnienia ze składek ZUS),
• pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
• przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
• działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
• pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
• pozostała działalność związana ze sportem (np. przewodnicy górscy),
• pozostała działalności usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
• działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
• działalność organizatorów turystyki.

Główne rozwiązania pomocowe z tarczy branżowej

Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to:

• zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,

• jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,

• dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł; O dotację w wysokości do 5 tys. zł będą mogli się starać mikro i mali przedsiębiorcy. Z wyliczeń wynika, że otrzyma ją ok. 240 tys. przedsiębiorców, łącznie na kwotę ok. 1,2 mld zł. Będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie spełnić następujące warunki: na 30 września 2020 r. wykazać jedną z określonych rodzajów działalności i  na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej,  przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.  Dotacji będą udzielać powiatowe urzędy pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl. Zgodnie z przepisami rząd będzie mógł drogą rozporządzenia upoważnić powiatowe urzędy pracy do przyznania kolejnej ewentualnej dotacji, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.

• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące,

• zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 139 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.