W jakim terminie można odstąpić od umowy zawartej na odległość, np. przez internet?

podatnicy_ludek2Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny – wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie[1].

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności – konsument nie musi ich dokonywać jednocześnie. Nawet bezpieczniej jest to zrobić to osobno – konsument uprzedza w ten sposób sprzedawcę o nadejściu przesyłki i nie naraża się na np. przypadkowe nieodebranie jej przez sprzedawcę.

Moment rozpoczęcia biegu terminu na odstąpienie zależy od charakteru transakcji:

  • dla umowy sprzedaży pojedynczej rzeczy – termin należy liczyć od daty otrzymania jej przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną; (np. 2 lutego konsument zamówił w e-sklepie laptopa, którego otrzymał 6 lutego; termin na odstąpienie upływa zatem 20 lutego);
  • dla umowy sprzedaży obejmującej wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – początek terminu należy liczyć od dnia otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części (np. gdy 7 maja konsument zamówił w sklepie internetowym robota kuchennego i czajnik elektryczny; pierwszy przedmiot otrzymał 11 maja, a drugi został dostarczony przez kuriera 15 maja – ostatnim dniem na odstąpienie od umowy jest wówczas 29 maja);
  • dla umowy sprzedaży polegającej na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas – rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez konsumenta pierwszej rzeczy; (np. konsument zamówił roczną prenumeratę drukowanej wersji magazynu; pierwszy egzemplarz otrzymał 17 lipca; termin na odstąpienie od umowy upływa wobec tego 31 lipca);
  • dla pozostałych umów (np. usługi, zlecenia) – termin rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy; (np. 9 września konsument zarejestrował się na portalu i zawarł umowę na uzyskiwanie dostępu i pobieranie filmów; termin na odstąpienie od umowy upływa więc 23 września).

Jeśli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, to termin na odstąpienie wydłuża się o 12 miesięcy. Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający przekaże mu tę informację, to termin ten upływa po 14 dniach od momentu poinformowania konsumenta.

Obowiązują 2 zasady dotyczące obliczania terminu. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, to nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Oznacza to, że w przypadku zakupu rzeczy, termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia następującego po dniu, w którym rzecz została dostarczona/wydana; w przypadku zaś umowy o świadczenie usług – od dnia następującego po dniu, w którym doszło do zawarcia umowy.

Ponadto, jeśli ostatni dzień terminu na odstąpienie od umowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, to termin ten wygasa wraz z upływem ostatniej godziny następnego dnia roboczego. Stąd jeśli np. konsument zakupił przez internet buty, które odebrał z poczty 12 września 2017 r., to czternasty dzień terminu na odstąpienie od umowy przypada na sobotę; wówczas termin ten przesuwa się na następny dzień roboczy i ostatnim dniem na odstąpienie jest wobec tego 28 września 2017 r. – poniedziałek).


[1] Podstawa prawna: art. 27, 28, 29 i 30 ustawy o prawach konsumenta, art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego, Rozporządzenie Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71.