TSUE w wyroku z 15 października br. (sygn. C-335/19) orzekł, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej od warunku, aby w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, a wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT, naruszają prawo UE (Dyrektywę VAT).

foto7Zdaniem Trybunału, formalności, które muszą spełnić przedsiębiorcy, żeby skorzystać z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania VAT (tzw. ulgi za złe długi), powinny się ograniczać do wykazania, że po zawarciu transakcji nie otrzymali zapłaty części lub całości wynagrodzenia.

Wyrok TSUE daje podatnikom możliwość odzyskania VAT w ramach ulgi na złe długi, gdy ich kontrahenci znaleźli się w stanie upadłości lub likwidacji, bądź też w innych przypadkach, w których polskie regulacje uzależniają taką możliwość od statusu dłużnika. Wielu przedsiębiorców ma więc szansę na odzyskanie VAT z faktur, za które nie dostali zapłaty od kontrahentów.