Tzw. pakiet wierzycielski czeka na osotatnią decyzję Sejmu. To ustawa, która ma dać firmom narzędzia do lepszego badania wiarygodności płatniczej kontrahentów, pozwolić szybciej odzyskiwać należności oraz ma przeciwdziałać powstawaniu zatorów płatniczych i poprawić płynność przedsiębiorstw. Ustawa jest elementem pakietu #100zmianDlaFirm.

money-man-3-1190250Ustawa przewiduje m.in. utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych zawierającego informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny.