Wdrożenie do prawa krajowego regulacji dotyczących tzw. Funduszu Modernizacyjnego to jedna z najważniejszych kwestii zawartych w ustawie o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Uchwalone przepisy stanowić będą jeden z elementów systemu finansowania transformacji klimatycznej w Polsce.

wieśFundusz Modernizacyjny to nowy instrument utworzony w celu wsparcia realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej. Ma on wspierać modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej krajów Unii Europejskiej, w których PKB per capita jest niższe niż 60% średniej dla całej UE (odnosząc do roku 2013). Będzie bazował na środkach pochodzących ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji.

Polska będzie największym beneficjentem Funduszu, a prognozowana (zależna od cen uprawnień do emisji) pula środków dla naszego kraju to co najmniej 20 mld zł w okresie 2021-2030. Wdrożenie finansowania w ramach Funduszu Modernizacyjnego przyczyni się do modernizacji polskiego sektora energetycznego, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza. Dofinasowanie inwestycji ze środków Funduszu Modernizacyjnego będzie się odbywało w ramach programów priorytetowych.