Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw ma usprawnić i ułatwić proces repatriacji i tym samym usunąć istniejące bariery dla powrotu repatriantów do Polski.

busy-people-1440643-639x417Chodzi o stworzenie odpowiednich warunków do powrotu i osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia zesłanych bądź deportowanych przez władze ZSRR do Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu lub azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

Przewidziano np. centralizację działań na rzecz repatriacji i koordynacja działań innych podmiotów przez powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw repatriacji oraz wprowadzenie nowej formy pomocy w postaci ośrodków adaptacyjnych.