WYBIERAMY „BUBLE I HITY
PODATKOWE ROKU 2018”
Zachęcamy do oddania głosu na największy BUBEL oraz HIT podatkowy roku 2018.
NEWS
Buble? Hity?
1. Ogłoszenie przez MF metodyki należytej staranności
zamiast listy przesłanek należytej staranności
(prace trwały wiele miesięcy).
2. Brak od stycznia 2018 r. możliwości amortyzacji
majątku otrzymanego w spadku lub darowiźnie.
3. Wyższa stawka 12,5% ryczałtu od prywatnego
najmu od przychodu powyżej 100 tys. zł.
4. Opłata recyklingowa od toreb foliowych objęta
VAT-em.
5. Propozycja Czytelnika:
…………………………………………………………
……………………………………………………………
1. Zniesienie obowiązku wpłaty zaliczek PIT do
kwoty nieprzekraczającej 1000 złotych.
2. Zwiększenie z 3.500 zł do 10.000 zł wartości
początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych,
których zakup można jednorazowo
zaliczyć do KUP.
3. Podniesienie limitów zwolnień z PIT, np. zwolnień
wypłat z funduszu świadczeń socjalnych:
świadczeń z 380 zł do 1.000 zł oraz dopłat do
wypoczynku z 760 zł do 2.000 zł.
4. Ulga na start, tj. 6 miesięcy bez płacenia składek
ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą.
5. Propozycja Czytelnika:
…………………………………………………………
……………………………………………………………………..
Coroczny ranking przygotowywany jest przez Stowarzyszenie
Podatników w Polsce oraz redakcję
miesięcznika „Doradca Podatkowy” nieprzerwanie
od 2004 roku. Kryterium wyróżnienia dla HITU jest
zazwyczaj korzyść dla podatnika lub przedsiębiorcy
płynąca z zastosowania danego rozwiązania bądź
jego pozytywny wpływ na prowadzenie działalności
Zgłoszenie swoich typów BUBLI i HITÓW należy przesłać do 15 stycznia 2019 r. na adres e-mail: wydawnictwo@tax.pl
lub pocztą na adres: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych, ul. Zagrody 20A, 30-315 Kraków.

Zachęcamy do oddania głosu na największy BUBEL oraz HIT podatkowy roku 2021.

bubleCoroczny ranking przygotowywany jest przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcję miesięcznika „Doradca Podatkowy” nieprzerwanie od 2004 roku. Kryterium wyróżnienia dla HITU jest zazwyczaj korzyść dla podatnika lub przedsiębiorcy płynąca z zastosowania danego rozwiązania bądź jego pozytywny wpływ na prowadzenie działalności i na życie podatnika, dla BUBLA zaś – perspektywa ich utrudnienia wskutek absurdalności lub niejasności wprowadzonego rozwiązania legislacyjnego.

A co uznamy za największy BUBEL i HIT roku 2021?

Zgłoszenie swoich typów BUBLI i HITÓW należy przesłać do 20 grudnia 2021 r. na adres e-mail: wydawnictwo@tax.pl

lub pocztą na adres: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych, ul. Zagrody 20A, 30-315 Kraków.