Przedsiębiorca 100-lecia miesięcznika „Doradca Podatkowy – Gazeta Klientów Kancelarii”!

Przedsiębiorca 100-lecia miesięcznika „Doradca Podatkowy – Gazeta Klientów Kancelarii”!

W plebiscycie miesięcznika „Doradca Podatkowy – Gazeta Klientów Kancelarii” wśród firm najbardziej zasłużonych dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości w okresie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zwyciężyła Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

→ czytaj więcej

Większa ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Większa ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Nowelizacja przepisów ma na celu rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy w sytuacji niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz świadczeń przysługujących im z tego tytułu, jak też przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę.

→ czytaj więcej

Razem realizujemy marzenia

Razem realizujemy marzenia

Wywiad z założycielami „Fundacji Ludzi z Pasją”.

→ czytaj więcej

„Bank ziemi” to nie wszystko…

„Bank ziemi” to nie wszystko…

Utworzony zostanie Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem Rady Ministrów), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności oraz realizował wiele innych zadań związanych z ochroną praw najemców.

→ czytaj więcej

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania uderzy w tzw. programy motywacyjne

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania uderzy w tzw. programy motywacyjne

Szef Krajowej Administracji Skarbowej, analizując wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zauważył przedstawiany w wielu z nich schemat działania, wskazujący na możliwość zastosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania.

→ czytaj więcej

Tzw. rachunek lub paragon kelnerski nie zastąpi paragonu fiskalnego

Tzw. rachunek lub paragon kelnerski nie zastąpi paragonu fiskalnego

W przypadku świadczenia usług gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej istnieje obowiązek zaewidencjonowania tych usług na kasie fiskalnej. Kelner obsługujący klienta, dla którego świadczona jest taka usługa, powinien zarejestrować na kasie fiskalnej dokonaną sprzedaż, wydrukować paragon fiskalny oraz wydać go klientowi.

→ czytaj więcej
© COPYRIGHT SP-PL 2010 | BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW | DORADZTWO PODATKOWE KRAKÓW | WSZECHNICA PODATKOWA | GAZETA KLIENTA |