Korzystne zmiany dla zadłużonych emerytów

Korzystne zmiany dla zadłużonych emerytów

Przyjęta nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podwyższa z 50 do 75% najniższej emerytury lub renty kwotę, która będzie wolna od zajęcia przez komornika.

→ czytaj więcej

Wyłudzenia VAT bezwzględnie ścigane i surowo karane

Wyłudzenia VAT bezwzględnie ścigane i surowo karane

Nowelizacja Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw, która pozwala na skuteczną walkę z wyłudzeniami VAT.

→ czytaj więcej

Jak odliczyć kwotę wolną od podatku?

Jak odliczyć kwotę wolną od podatku?

Z początkiem roku 2017 zmianie uległa kwota wolna od PIT w formie kwoty zmniejszającej podatek, przy czym jej wysokość nie jest już stała dla każdego podatnika, którego dochody były opodatkowane według skali. Jak należy obecnie obliczać kwotę wolną?

→ czytaj więcej

Projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali

Projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 2376 wyjaśniono, że koordynacja świadczenia wychowawczego przewidzianego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) odbywa się na tych samych zasadach, jak innych świadczeń rodzinnych przyznawanych do tej pory przez instytucje państw członkowskich Unii Europejskiej.

→ czytaj więcej

Możliwość zapłaty podatków za pomocą karty płatniczej

Możliwość zapłaty podatków za pomocą karty płatniczej

Resort finansów wyjaśnił, że wprowadzenie nowych regulacji dotyczących możliwości zapłaty podatków za pomocą karty płatniczej lub innych instrumentów płatniczych miało na celu rozszerzenie katalogu form ich zapłaty.

→ czytaj więcej

Split payment przy rozliczeniach VAT?

Split payment przy rozliczeniach VAT?

Ministerstwo Finansów rozważa możliwość wprowadzenia mechanizmu dzielonej płatności (split payment) w rozliczeniach VAT.

→ czytaj więcej
© COPYRIGHT SP-PL 2010 | BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW | DORADZTWO PODATKOWE KRAKÓW | WSZECHNICA PODATKOWA | GAZETA KLIENTA |