Moment nabycia nieruchomości wskutek śmierci współmałżonka

Moment nabycia nieruchomości wskutek śmierci współmałżonka

W dniu 15 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, sygn. akt II FPS 2/17, w zakresie przekazanego do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego.

→ czytaj więcej

Więcej praw w walce z przestępczością zorganizowaną

Więcej praw w walce z przestępczością zorganizowaną

27 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa o konfiskacie rozszerzonej – nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, która umożliwia odbieranie majątków pochodzących z przestępstwa, pozwala skutecznie walczyć ze zorganizowaną przestępczością oraz dostosowuje polskie prawo do współczesnych standardów.

→ czytaj więcej

Karanie za niepłacenie alimentów

Karanie za niepłacenie alimentów

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 26 marca 2017 r. (sygn. I KZP 1/17) odmówił podjęcia uchwały w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego interpretacji sytuacji, kiedy rodzic, który nie płaci alimentów, zapłaci raz albo dwa, a potem znowu nie płaci.

→ czytaj więcej

Zmiany dotyczące wycinki drzew

Zmiany  dotyczące wycinki drzew

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody wprowadziła modyfikację procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew.

→ czytaj więcej

Rozszerzenie prawa do obrony koniecznej?

Rozszerzenie prawa do obrony koniecznej?

Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt zmian, które rozszerzają prawo obywateli do skutecznej obrony przed napastnikami wdzierającymi się do ich domu, mieszkania czy posesji.

→ czytaj więcej

Ustawa o doktoratach wdrożeniowych

Ustawa o doktoratach wdrożeniowych

Ambitny student nie będzie musiał już wybierać między dobrze płatną pracą w przedsiębiorstwie a karierą naukową. A to dzięki ustawie wprowadzającej tzw. doktoraty wdrożeniowe.

→ czytaj więcej
© COPYRIGHT SP-PL 2010 | BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW | DORADZTWO PODATKOWE KRAKÓW | WSZECHNICA PODATKOWA | GAZETA KLIENTA |