TSUE uznał polskie przepisy o uldze na złe długi za zbyt restrykcyjne

TSUE uznał polskie przepisy o uldze na złe długi za zbyt restrykcyjne

TSUE w wyroku z 15 października br. (sygn. C-335/19) orzekł, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej od warunku, aby w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, a wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT, naruszają prawo UE (Dyrektywę VAT).

→ czytaj więcej

Nowelizacja budżetu 2020 podpisana przez Prezydenta RP

Nowelizacja budżetu 2020 podpisana przez Prezydenta RP

Celem nowelizacji jest zapewnienie środków na walkę ze społeczno-ekonomicznymi efektami COVID-19 oraz nadanie impulsu do rozwoju gospodarki.

→ czytaj więcej

Brexit

Brexit

31 grudnia 2020 r. upłynie okres przejściowy, w którym Wielka Brytania, pomimo formalnego wyjścia z UE 1 lutego 2020 r., nadal traktowana była jako państwo członkowskie z zachowaniem praw i obowiązków państwa członkowskiego.

→ czytaj więcej

Prostsze zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych

Prostsze zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ma służyć uproszczeniu zasad monitorowania wyrobów akcyzowych (e-DD).

→ czytaj więcej

Nowa Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Nowa Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej powołał Radę ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania 2. kadencji na lata 2020-2024. W jej skład wejdzie 9 ekspertów z różnych środowisk, m.in. z branży doradczej, sądownictwa i administracji.

→ czytaj więcej

Ustawa o Funduszu Medycznym

Ustawa o Funduszu Medycznym

Rozwiązania zawarte w ustawie o Funduszu Medycznym ułatwią uzyskiwanie przez dzieci oraz starszych pacjentów, cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe, odpowiednich świadczeń w nowoczesnych szpitalach, a w razie potrzeby także za granicą.

→ czytaj więcej
© COPYRIGHT SP-PL 2010 | BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW | DORADZTWO PODATKOWE KRAKÓW | WSZECHNICA PODATKOWA | GAZETA KLIENTA |