Przyjęta nowelizacja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego oznacza wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co 3 lata kwota ta będzie zwiększała się o wskaźnik waloryzacji (procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę). Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r.

matka z dzieckiem plażaDodatkowo doprecyzowano sposób wyłączenia trzynastej emerytury przyznanej w 2019 r. z dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wprowadzona została także możliwość samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów. Chodzi o ustalenie dochodu dotyczącego działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotyczy to także – zwolnionego z opodatkowania – przychodu osób w wieku do ukończenia 26 lat.

W nowelizacji znalazły się również rozwiązania służące przyspieszeniu załatwiania przez wojewodów spraw o świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dodatkowo obniżenie wynagrodzenia, czyli dochodu z powodu COVID-19 będzie uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022. Utrata dodatku solidarnościowego będzie uwzględniana także przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022.

Z kolei informacje o długach dłużników alimentacyjnych nie będą usuwane z Biur Informacji Gospodarczej do czasu spłacenia przez nich długu wobec Skarbu Państwa.