Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw ma na celu udoskonalenia przepisów dotyczących procedur, zakresu zadań KAS oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia w KAS i pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.

office-1461951-1597x599Zmiany wpłyną pozytywnie na realizację zadań ustawowych KAS.