Zwrot wydatków poniesionych przez pracowników na noclegi w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie stanowi u nich przysporzenia majątkowego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest więc opodatkowanym przychodem.

bizneswoman- Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2017 r. (sygn. akt II FSK 233/15).