Stowarzyszenie Podatników w Polsce podziela obawy Europejskiego Stowarzyszenia Podatników (TAE) co do skutków Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji (ESM) wraz z Paktem Fiskalnym, jeśli zostanie on ratyfikowany w aktualnej wersji.

wykres opadający terazObecne zadłużenie słabszych krajów strefy euro ma być zmniejszone z tysięcy milionów i zastąpione przez nowe kredyty bankowe ESM. W przypadku tych kredytów (przede wszystkim) obywatele i podatnicy będą już ponosić nieograniczoną odpowiedzialność w przyszłości.

Od 1999 roku rządy krajów strefy euro niszczyły strefę euro aż do granic wytrzymałości przez ich nieprofesjonalną, lekkomyślną i częściowo wręcz głupią politykę finansową, ale również przez ich ciągłe naruszenia Traktatu z Maastricht i Paktu Stabilności. Wszystko to doprowadziło do szaleństwa kredytowego na kwotę tysięcy milionów. W rezultacie, począwszy od roku 2007, zaczęły się na świecie negatywne spekulacje wobec euro. Ponownie od 2007 r. zaczęto stosować będące przyczyną tego kryzysu dofinansowania w celu ograniczenia chaosu, które okazały się bezskuteczne i bezużyteczne w walce z kryzysem.

Teraz, ostateczne wyjście z kryzysu ekonomicznego mają zapewnić środki pomocowe wprowadzone paktem fiskalnym i uderzającą pojemnością mega banku ESM. Intencją autorów jest uspołecznienie długów nagromadzonych przez słabe kraje strefy euro w ciągu ostatnich 13 lat (jako skutek katastrofalnej polityki finansowej Euro) za pomocą Banku ESM i (między innymi) rozkładanie  tych zobowiązań na unijnych podatników.

Pod przykrywką tego świetnie zaaranżowanego chaosu działań, manipulacji, konferencji na szczycie, regulacji, oświadczeń itp. po cichu największe problemy finansowe krajowych i międzynarodowych banków są przekładane na barki obywateli przez ESM.

Pułapka zamyka się po ratyfikacji traktatu. Po tym, euroobligacje będą kupowane przez graczy i tylko przez bardzo krótki czas będą to wierzyciele banku ESM, którym je powierzono w Europie. Obywatele Europy będą następnie płacić w nieskończoność, ale nadal nie będą mieli żadnych praw, zwłaszcza, że ​​te prawa zostały wykluczone zgodnie z Traktatem.

Te udawane transakcje finansowe są faktycznie opodatkowaniem (przez bank!), a w połączeniu z podniesioną odpowiedzialnością finansową oznaczają śmiertelne ryzyko dla obywateli.

Zobacz: